Flipperträffsidan håller på att återskapas.
Ska försöka lägga upp de träffar som vi hade i vår tidigare version av Flipper850.se

Om du vill anordna en Flipper 850 träff eller om du har varit med på någon Flipper 850 träff och har bilder. Kontakta mig så lägger jag gärna upp dessa här med lite beskrivande text.