Sprängskisser för 280 drev.

280 mellan

280 nedre

280 övre

280 drev